“ค่าเฉลี่ย” ในทางสถิติ ใช้โดดๆ ไม่ได้ !!! จะต้องมีค่าอื่นๆ เป็นตัวกำกับด้วย !!! ???

ค่าเฉลี่ย ในทางสถิติต้องมีค่าอื่นๆ เป็นตัวกำกับ ดังนี้
ค่ามัธยฐาน
ฐานนิยม
ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s