การทำงานของ Protection Relay , Under voltage release , Over voltage release

การทำงานของ Protection Relay เป็นอุปกรณ์ตรวจจับ (Detect) ปัญหาต่างๆ ตามคุณสมบัติ
ของ Protection Relay ที่มีการติดตั้ง และจะมีคำสั่งเป็นหน้าสัมผัส Dry Contact สั่งไปที่
Circuit Breaker เพื่อทำการตัดและปลดวงจรออก ผ่านอุปกรณ์ภายในของ Circuit Breaker
เช่น Shunt opening release หรือ Under voltage release ตามโครงสร้างของวงจรควบคุม
ปกติการใช้งาน Protection relay ขึ้นอยู่กับการออกแบบและความต้องการแต่ละโครงการ

Air Circuit Breaker (Part1)

Air Circuit Breaker เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน ตัดวงจรเองอัตโนมัติ สำหรับระบบแรงดันไฟฟ้า
ไม่เกิน 1,000 Volt มีพิกัดกระแส Amp Frame
800-6300 AF และโครงสร้าง ACB มี 2 แบบคือ
1. Fixed Type.
2. Draw Out Type.

Air Circuit Breaker มี Protection Trip Unit ที่
มีประสิทธิภาพสูงเป็นแบบ Microprocessor Base โดยมี Function protection ดังนี้

 1. Circuit Breaker แบบ Fixed Type เป็น CB
  ที่มีการ ติดตั้งอยู่กับที่ กับโครงสร้างของตู้ ไฟฟ้า
 1. Circuit Breaker แบบ Draw out Type เป็น CB
  ที่มีส่วนประกอบอยู่ 2 ส่วน ดังนี้
  2.1 Fixed Part ( ส่วนที่ยึดติดอยู่กับที่ )
  2.2 Moving Part ( ส่วนที่เคลื่อนที่ ) ส่วนนี้คือ
  Circuit Breaker ซึ่งสามารถถอดออกจาก
  ส่วน Fixed Part ได้ เมื่อเกิดความเสียหาย
  โดยไม่ต้อง ถอดตัวนำด้านหลัง Circuit
  Breaker จึงสะดวกและรวดเร็ว

สัญลักษณ์ ฟังก์ชั่นการป้องกันของ ACB
L ตัดแบบกระแสเกิน แบบหน่วงเวลาได้
S ตัดเมื่อกระแสลัดวงจร แบบหน่วงเวลาได้
I ตัดเมื่อกระแสลัดวงจร แบบทันทีทันใด
G ตัดเมื่อกระแสรั่วลงดิน